st_foto
SLOVAK TANGO


Slovak Tango - vzniklo v roku 2008. Venuje sa hre slovenskej umelej piesne
z pera G. Dusíka, P. Cadyho, D. Pálku a podobne.
Táto hudba bola preslávena spevákmi ako František Krištof Veselý a Melánia Olláryová.

Členmi kapely sú:

- Peter Račko (JAMU) - spev,
- Andrej Turčín (konz. J. L. Bellu, 2010/11 - VŠMU) - husle,
- František Kubiš (VSMU) - akordeón,
- René Bošeľa (UMB v BB, Konz. J. L. Bellu) - spev, viola, gitara,
- Milan Maťaš (AU v BB) - kontrabas
fc design